آب انـار Aldi South

شرکت AldiSouth يک آب ميوه از انار را که  به صورت صد درصد طبيعي با آبگيري مکانيکي از انار تازه توليد کرده، تحت نام تجاري «riod’oro» به قفسه فروشگاه ها روانه کرده است.

يک بطري 500 ميلي ليتري شکل دار براي بسته بندي آب انار جديد اين شرکت انتخاب شده است. براي جلب توجه خريداران به محصول جديد روي قفسه فروش، بطري با يک ليبل شرينک اسليو رنگي تزيين شده است که امکان ديدن محصول را نيز از طريق يک بخش شفاف به شکل موج که گرداگرد بطري را در بر گرفته است، فراهم مي آورد. بر روي ليبل شرينک اسليو تصوير شماتيکي از يک انار و دانه هاي آن در يک زمينه آبي رنگ چاپ شده است.

آخرین ویرایش در شنبه, 22 ارديبهشت 1397 12:16
IRANBEV Media Ltd 2018©