فروردين 31, 1398

گروه RPC قرارداد سه گانه ای با شرکت لبنی نروژی Tine برای عرضه طیف وسیعی از بسته بندی ها مانند  انواع ظرف، جار و بطری منعقد ساخته است.

Coca-Cola Amatil  دیگر نی و همزن پلاستیکی نوشیدنی در استرالیا توزیع نخواهد کرد و به جای آن از نی های کاغذی تایید شده توسط FSC که به طور کامل قابل بازیافت و زیست تخریب است، استفاده خواهد کرد.

گفت و گو با Pat Reynolds مدیر و سردبیر نشریه Packaging World

Danone اعلام کرده است که قصد دارد تا سال 2025  از بسته بندی 100 درصد قابل بازیافت، قابل استفاده مجدد یا کمپوست شونده استفاده کند و همچنین تلاش خواهد کرد با توسعه زیرساخت های بازیافت، به افزایش میزان بازیافت کمک کند.

PepsiCo اعلام کرده است که قصد دارد تا تا سال 2025 به عنوان بخشی از برنامه توسعه پایدار خود، 25 درصد مواد بازیافت شده را در بسته بندی پلاستیکی خود به کار گیرد.

صفحه1 از2
IRANBEV Media Ltd 2018©