کارخانجات بسته بندی برای رفع نیازهای تولید کنندگان نوشیدنی سرمایه گذاری می کنند

آب ویتامینه از جمله نوشیدنی‌هایی است که شرکت‌های تولیدکننده، آن را به عنوان محصولی سالم معرفی می‌کنند اما آیا این نوشیدنی واقعا برای بدن مفید است؟

ویژگی طراحی بسته بندی ثانویه داشتن برچسبی است که حاوی مواد تشکیل دهنده و اطلاعات مواد مغذی موجود در محتوی نوشیدنی است.

ویژگی طراحی بسته بندی ثانویه داشتن برچسبی است که حاوی مواد تشکیل دهنده و اطلاعات مواد مغذی موجود در محتوی نوشیدنی است.

IRANBEV Media Ltd 2018©