Danone  عرضه "درب پوش های هوشمند" به بطری های آب معدنی اسپانیایی با نام تجاری Font Vella  را آغاز خواهد کرد. این ابداع جدید به مصرف کنندگان اجازه می دهد میزان نیاز بدن خود به آب را اندازه گیری و مدیریت کنند.

Visy، یکی از بزرگترین شرکت های بسته بندی در استرالیا و نیوزیلند، با شرکتWater.IO  ارائه کننده بسته بندی های هوشمند طی یک همکاری استراتژیک با هدف ارائه بسته بندی های هوشمند در این منطقه، مشارکت می کند.

IRANBEV Media Ltd 2018©