طرح های لیبل به افتخار رگ و ریشه نیواورلئانی

 

Unilever آژانس نوآوری Anthem را برای طراحی بسته بندی سوپ های جدید Knorr  انتخاب کرده است. خط تولید این سوپ ها در چهار نوع گوجه فرنگی، کدوتنبل، سبزیجات و میوه/سبزی نورس در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، آلمان، اتریش و سوئیس راه اندازی شده است.

آژانس طراحی Cowan لندن یک طراحی جدید برای نام تجاری و طراحی بسته بندی را برای آب های گازدار کوچک Billson ارائه کرده است.

HWILA FROM ABRO

آبان 12, 1397

 طراحی جدید شرکت Neumeister یکی از جذاب ترین بسته بندی های طراحی شده توسط این شرکت بوده است.

IRANBEV Media Ltd 2018©