بسته بندی پلاستیکی بزرگترین سهم تقاضای پلاستیک اروپا را نشان می دهد و در نتیجه زباله هایی است که برای بازیافت در اروپا تولید و جمع آوری می شود.

ابوالفضل خاكي مدير عالم صنايع پلاستيك مركز مي باشد وي در مورد فعاليت خود در زمينه پلاستيك مي گويد:

Coca-Cola Amatil  دیگر نی و همزن پلاستیکی نوشیدنی در استرالیا توزیع نخواهد کرد و به جای آن از نی های کاغذی تایید شده توسط FSC که به طور کامل قابل بازیافت و زیست تخریب است، استفاده خواهد کرد.

کمپانی Retal طرح جدید درب پوش high grip خود را در نمایشگاه BrauBeviale 2018 معرفی کرد. این طرح مشتریان و شرکای بالقوه شرکت را قادر ساخت تا گزینه های بیشتری برای کاهش پلاستیک در بسته بندی نوشیدنی پیدا کنند.

برنامه های دولتی در مورد ممنوعیت استفاده از نی های پلاستیکی تا سال 2020 برای کاهش آلودگی ها را باید پذیرفت. اعلام این مطلب به افزایش تعداد نوآوری ها، پیشرفت ها و طرح های قانونی که برای حمایت و تشویق سازمان ها برای بهبود عملکرد زیست محیطی خود، از جمله بازیافت استفاده می شود، خواهد افزود.

صفحه1 از2
IRANBEV Media Ltd 2018©