شرکت آلمانی کرونس با تجهیزات گسترده فرآوری، بسته بندی و لجستیک از نام های بزرگ صنعت نوشیدنی به شمار می رود .

این شرکت از دیرباز خطوط کامل بسباری در ایران داشته است و نمایندگی این شرکت همچنان به صورت فعال ارائه خدمات پس از فروش را در دستور کار دارد. 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 13:58
IRANBEV Media Ltd 2018©