فروردين 02, 1398

نشان گذاری لیزری دومینو در خطوط نوشیدنی

فن آوری دومینو در نشان گذاری لیزری در اسیج های مختلف بر روی خطوط نوشیدنی در ویدیو، انعطاف پذیری ماشین های این شرکت بزرگ را به نمایش می گذارد. 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 14:08
IRANBEV Media Ltd 2018©