نشان گذاری لیزری دومینو در خطوط نوشیدنی

فن آوری دومینو در نشان گذاری لیزری در اسیج های مختلف بر روی خطوط نوشیدنی در ویدیو، انعطاف پذیری ماشین های این شرکت بزرگ را به نمایش می گذارد. 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 14:08
IRANBEV Media Ltd 2018©