قهوه سرد دم MOJO لیبل های خود را به روز می کند

طرح های لیبل به افتخار رگ و ریشه نیواورلئانی

شرکت قهوه سرد دم MOJO  اعلام کرد که لیبل های جدید رنگارنگ با الهام از ریشه نیواورلئانی این شرکت است. این شرکت همچنین نسخه ای از لیبل های خود را برای ایجاد یک طراحی خواناتر، ساده کرده است. MOJO از کمک آژانس بازاریابی Breakaway  در شهر بوستون برای مشخص کردن بازار مصرف هدف خود و ایجاد نسخه ای که با مخاطب صحبت کند، بهره گرفته است. این شرکت می گوید: «چنگ زدن به زندگی با دانه های قهوه» شعار پیشرو روی بسیاری از مواد جدید در نقطه فروش است.

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 22:07
IRANBEV Media Ltd 2018©